www.budcomart.pl    |    telefon: 783 027 018    |    email: biuro@budcomart.pl

Jesteś tutaj: REZERWA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ 2019

REZERWA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ 2020

DOPOSAŻENIE PRACOWNI W RAMACH REZERWY OŚWIATOWEJ

Rezerwa subwencji oświatowej na rok 2019
WYBRANE KRYTERIA PODZIAŁU 0,4% REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2019.
Kryterium V
Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
Dofinansowanie z subwencji oświatowej dotyczy szkół, które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia).
Termin składania wniosków: do dnia 14 czerwca 2019 r.
 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl