www.budcomart.pl    |    telefon: 783 027 018    |    email: biuro@budcomart.pl

Jesteś tutaj: POLITYKA PRYWATNOŚCI | COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI | COOKIES

Postanowienia ogólne

Niniejszy załącznik reguluje politykę stosowaną przez BudComArt PC. z siedzibą w Pile , ul. Staromiejska 42, 64-920 Piła wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Urząd Miasta Piła – plac Staszica 10, 64-920 Piła NIP: 7642634023; REGON: 302306656 (dalej: Administrator).

Podczas korzystania z witryny internetowej www.budcomart.pl, której administratorem jest BudComArt PC. nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Ponadto treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia usług lub sprzedaży produktów.

BudComArt PC. zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej bez uprzedniego informowania o tym jej Użytkowników.

Dane osobowe – ochrona i przetwarzanie

Dane osobowe wykorzystywane są jedynie w przypadku wypełnienia Formularza kontaktowego w zakładce Kontakt. Administratorem danych i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów odpowiedzi na zapytanie skierowane z formularza konatktowego w WWW.budcomart.pl., jest BudComArt PC. z siedzibą w Pile , ul. Staromiejska 42, 64-920 Piła wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Urząd Miasta Piła – plac Staszica 10, 64-920 Piła NIP: 7642634023; REGON: 302306656. Przesłane w ten sposób dane osobowe obejmują swoim zakresem: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, oraz treść wiadomości. Każda z osób której dane są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Powierzone BudComArt PC. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie
z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj.:

  • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zmianami);
  • Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych
    i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Przesłane BudComArt PC. dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

  • wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
  • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Strona WWW.budcomart.pl posiada certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu. Informacje wysyłane z serwera do Klienta są również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane.

Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Klient jest o tym informowany w następujący sposób:

  • w przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią Klient zobaczy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony,
  • w przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią Klient może obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

Informacje o plikach cookies

Ciasteczka (ang. cookies) -  to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).

Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte  w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.

Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Cookies od zewnętrznych serwisów

Na stronie internetowej znajdują się pliki cookies od serwisów partnerskich operatora strony internetowej. Podlegają one ich własnej polityce prywatności.

Pliki cookies Google Analitics:

Gdy użytkownik korzysta z usługi Google, stosujemy różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować np. przesłanie co najmniej jednego, lub więcej, pliku cookie lub anonimowego identyfikatora do jego urządzenia. Plików cookies i anonimowych identyfikatorów używamy także wówczas, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami, które oferujemy naszym partnerom, takimi jak usługi reklamowe czy funkcje Google działające w innych witrynach.

https://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
https://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier

Pliki cookies Facebook:

Facebook ma oddzielną stronę gdzie opisane jest użycie cookies https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Wyłączenie obsługi plików cookies

Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” - trwałe czy też związane z sesją - możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.

Jednak wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na pełne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególności nie będzie możliwe logowanie się, korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówień i dokonywanie płatności.

Należy mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:

Przeglądarka Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Przeglądarka Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek"

Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Przeglądarka Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Przeglądarka Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl