• Warunki DSA

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
System Sprzedaży Internetowej B2B
Computer Usługodawca

Sklep internetowy System Sprzedaży Internetowej B2B, dostępny pod adresem https://b2b.budcomart.pl/ jest prowadzony przez:

DAMIAN KRZYSZTOF SZYNKARUK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DAMIAN SZYNKARUK BUD COM ART - PC, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7642634023, nr REGON 302306656, plac Zwycięstwa 17, 64-920 Piła; Numer rejestrowy BDO 000568203

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: online@budcomart.pl
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://b2b.budcomart.pl/contact

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
576 502 902

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://b2b.budcomart.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu - https://b2b.budcomart.pl/news/n/67/Regulamin
  • Regulamin newslettera - https://b2b.budcomart.pl/news/n/581/Newsletter

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 21.05.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: e2e608c6-2292-45ca-ae94-1a08967e7864.